RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI INLADER SP. Z O.O.

 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad w oparciu o które INLADER Sp. z o.o. jako podmiot współprowadzący serwis www.induart.pl (dalej serwis) realizuje zadania z zakresu zapewnienia prywatności użytkowników serwisu oraz przetwarzania danych osobowych.

Prywatność korzystających z funkcjonalności serwisu oraz innych osób przekazujących dane osobowe jest przedmiotem szczególnej ochrony ze strony osób tworzących serwis.

INLADER Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w przejrzysty sposób.

Zasadniczo INLADER Sp. z o.o. zbiera dane osobowe wyłącznie w celach prawidłowego korzystania z serwisu (cele techniczne), w celu rozwoju serwisu i oferowania najwyższej jego jakości oraz funkcjonalności (cele rozwojowe), w celu złożenia oferty, zawarcia umowy oraz jej wykonania (cel wykonania umowy), w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy korzystaniu z serwisu (cele bezpieczeństwa), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której one dotyczą dla celów wynikających z treści zgody (np. cele marketingowe).
W niektórych przypadkach INLADER Sp. z o.o. zobowiązany jest także i uprawniony na podstawie przepisów prawa do przetwarzania danych osobowych także pomimo braku zgody. W takich sytuacjach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa (cel obowiązku prawnego lub uzasadnionego interesu administratora).
INLADER Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe tylko przez okres, który jest niezbędny do realizacji jednego lub kilku ww. celów.
   
Zespół pracowników INLADER Sp. z o.o. będzie wdzięczny za każdy sygnał od użytkownika informujący nas o naruszeniach w zakresie prywatności oraz ochrony danych osobowych.
 
 1. INLADER Sp. z o.o. podejmuje niezbędne środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę prywatności użytkownika jak i ochronę jego danych osobowych. W szczególności INLADER Sp. z o.o. stosuje w oprogramowaniu środki techniczne zabezpieczające przed dostępem do ww. informacji osób nieuprawnionych. Dodatkowo INLADER Sp. z o.o. prowadzi monitoring mający na celu wykrycie i zapobieżenie ewentualnym niezgodnym z prawem działaniom zmierzającym do naruszenia prywatności użytkowników.
 2. Podejmując szereg działań zmierzających do właściwej ochrony prywatności oraz danych osobowych należy zwrócić uwagę, że działania INLADER Sp. z o.o. przyniosą pożądany skutek tylko wtedy gdy użytkownicy także we własnym zakresie podejmą niezbędne działania uniemożliwiające naruszenie ich prywatności jak i ochronę ich danych osobowych. W szczególności użytkownicy powinni stosować hasło, które charakteryzuje się odpowiednim stopniem trudności i niepowtarzalności, a także nie powinni używać tego samego hasła do różnych serwisów internetowych, powinni okresowo zmieniać hasło, wylogować się z systemu po zakończeniu korzystania z jego funkcjonalności, stosować oprogramowanie antywirusowe, a także nie instalować oprogramowania z niesprawdzonego źródła.
 3. Serwis działa w oparciu o tzw. pliki „cookies” oraz inne podobne technologie. Powyższe oznacza, że na urządzeniu użytkownika jak i innej osoby korzystającej z stron serwisu zapisane mogą zostać pliki, oprogramowanie celem zbierania i zapisywania informacji o korzystaniu przez użytkownika bądź inną osobą z serwisu. Zbierane i zapisywane dane dotyczą IP użytkownika bądź innej osoby korzystającej ze stron serwisu. Osoby ww. nie mają obowiązku wyrażenia zgody na powyższe lecz może to oznaczać całkowite bądź częściowe ograniczenie funkcjonalności serwisu bądź poprawnego wyświetlania stron serwisu. Wyrażenie zgody na ww. działania może nastąpić poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu, w tym w szczególności w przeglądarkach.
 4. INLADER Sp. z o.o. zbiera w sposób automatyczny i zanonimizowany następując dane użytkownika serwisu:
  - IP użytkownika,
  - pliki cookies,
  - dane o aktywności użytkownika oraz urządzeniu, oraz lokalizacji.
 5. Dane zbierane przez INLADER Sp. z o.o. o których mowa w pkt 4 mają na celu dostosowanie rozwiązań technicznych stosowanych w serwisie do wymagań sprzętu i aplikacji użytkownika, ulepszenie oraz rozwój serwisu, a także umożliwienie prawidłowego wyświetlania serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa przy korzystaniu z jego funkcjonalności, prowadzenie statystyk.
 6. INLADER Sp. z o.o. po uzyskaniu odpowiedniej zgody użytkownika może zbierać także dane takie jak imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, profile w portalach społecznościowych, miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, numery identyfikacyjne. Tego rodzaje dane po ich udostępnieniu przez użytkownika będą przetwarzane w celu kontaktu z osobą, której one dotyczą, przygotowania oferty, przekazania informacji technicznych i marketingowych oraz w innych celach oznaczonych w oświadczeniu zawierającym zgodę.
 7. INLADER Sp. z o.o. za pomocą serwisu może prowadzić także rekrutację na wolne stanowiska pracownicze, a także umożliwia złożenie podania aplikacyjnego na przyszłość. W takim przypadku INLADER Sp. z o.o. przetwarzać będzie dane przekazane przez użytkownika za pomocą odpowiedniego formularza lub poczty elektronicznej (np. imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, profil w portalach społecznościowych, wizerunek).
 8. INLADER Sp. z o.o. przetwarza także dane osobowe w celu złożenia oferty, zawarcia umowy jak i jej wykonania. W takim przypadku przetwarzane są dane osobowe niezbędne do realizacji takiego celu (np. imię, nazwisko, adres, numer NIP, telefon, adres poczty elektronicznej). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na żądanie osoby, której dane dotyczą (np. złożenie zapytania ofertowego w formie elektronicznej czy też telefonicznej, a także w biurze INLADER Sp. z o.o. lub podczas rozmowy z przedstawicielem INLADER Sp. z o.o.).
 9. INLADER Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe uzyskane za pomocą serwisu na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika, a w niektórych przypadkach także na podstawie przepisów prawa.           W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dążenie przez niego do zapewnienia najwyższej jakości usług, a także bezpiecznego korzystania z serwisu i przeciwdziałanie nadużyciom, a także rozwój serwisu oraz oferowanych usług.
 10. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a w przypadku wyrażenia zgody o której mowa w pkt 6 do czasu odwołania zgody. Dane osobowe o których mowa w pkt 7 przetwarzane są przez okres prowadzenia rekrutacji na poszczególne stanowiska, a w przypadku złożenia podania aplikacyjnego na przyszłość przez okres trzech lat od daty przekazania danych osobowych. Dane osobowe o których mowa w pkt 8 przetwarzane są przez okres niezbędny do przygotowania oferty, zawarcia umowy oraz jej wykonania. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa przetwarzane są przez okres niezbędny do zabezpieczenia uzasadnionych potrzeb INLADER Sp. z o.o. oraz przez okres określony takimi przepisami.
 11. Dane nie są przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji oraz nie są przekazywane do państwa trzeciego jak i organizacji międzynarodowej.
 12. Administratorem danych osobowych jest INLADER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach, ul. Grunwaldzka 517D/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000496727, numer NIP 7773235619.
 13. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty powiązane z administratorem, a także dystrybutorzy towarów i usług administratora oraz podmioty świadczące na jego rzecz usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 14. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo nadto żądania przeniesienia danych osobowych w przypadku ich automatycznego przetwarzania, oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.
 15. Użytkownik (osoba, której dane osobowe są przetwarzane) który nie chce aby jego dane były w dalszym ciągu przetwarzane może na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wysłać informację zawierającą  żądanie zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku w możliwie najszybszym czasie dane osobowe takiego użytkownika zostaną usunięte z baz danych INLADER Sp. z o.o. oraz podmiotów, którym zostały one przekazane. Po ich usunięciu przetwarzane mogą być wyłącznie takie dane osobowe użytkownika, które są niezbędne do realizacji obowiązków nałożonych na INLADER Sp. z o.o. przez przepisy prawa lub gdy powyższe jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu INLADER Sp. z o.o..
 16. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania serwisu jak i związane z przetwarzaniem danych osobowych można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PiMT

 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad w oparciu o które PiMT jako podmiot współprowadzący serwis www.induart.pl (dalej serwis) realizuje zadania z zakresu zapewnienia prywatności użytkowników serwisu oraz przetwarzania danych osobowych.

Prywatność korzystających z funkcjonalności serwisu oraz innych osób przekazujących dane osobowe jest przedmiotem szczególnej ochrony ze strony osób tworzących serwis.

PiMT przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w przejrzysty sposób.

Zasadniczo PiMT zbiera dane osobowe wyłącznie w celach prawidłowego korzystania z serwisu (cele techniczne), w celu rozwoju serwisu i oferowania najwyższej jego jakości oraz funkcjonalności (cele rozwojowe), w celu złożenia oferty, zawarcia umowy oraz jej wykonania (cel wykonania umowy), w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy korzystaniu z serwisu (cele bezpieczeństwa), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której one dotyczą dla celów wynikających z treści zgody (np. cele marketingowe).
W niektórych przypadkach PiMT zobowiązany jest także i uprawniony na podstawie przepisów prawa do przetwarzania danych osobowych także pomimo braku zgody. W takich sytuacjach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa (cel obowiązku prawnego lub uzasadnionego interesu administratora).
PiMT przetwarza dane osobowe tylko przez okres, który jest niezbędny do realizacji jednego lub kilku ww. celów.
   
Zespół pracowników PiMT będzie wdzięczny za każdy sygnał od użytkownika informujący nas o naruszeniach w zakresie prywatności oraz ochrony danych osobowych.
 
 1. PiMT podejmuje niezbędne środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę prywatności użytkownika jak i ochronę jego danych osobowych. W szczególności PiMT stosuje w oprogramowaniu środki techniczne zabezpieczające przed dostępem do ww. informacji osób nieuprawnionych. Dodatkowo PiMT prowadzi monitoring mający na celu wykrycie i zapobieżenie ewentualnym niezgodnym z prawem działaniom zmierzającym do naruszenia prywatności użytkowników.
 2. Podejmując szereg działań zmierzających do właściwej ochrony prywatności oraz danych osobowych należy zwrócić uwagę, że działania PiMT przyniosą pożądany skutek tylko wtedy gdy użytkownicy także we własnym zakresie podejmą niezbędne działania uniemożliwiające naruszenie ich prywatności jak i ochronę ich danych osobowych. W szczególności użytkownicy powinni stosować hasło, które charakteryzuje się odpowiednim stopniem trudności i niepowtarzalności, a także nie powinni używać tego samego hasła do różnych serwisów internetowych, powinni okresowo zmieniać hasło, wylogować się z systemu po zakończeniu korzystania z jego funkcjonalności, stosować oprogramowanie antywirusowe, a także nie instalować oprogramowania z niesprawdzonego źródła.
 3. Serwis działa w oparciu o tzw. pliki „cookies” oraz inne podobne technologie. Powyższe oznacza, że na urządzeniu użytkownika jak i innej osoby korzystającej z stron serwisu zapisane mogą zostać pliki, oprogramowanie celem zbierania i zapisywania informacji o korzystaniu przez użytkownika bądź inną osobą z serwisu. Zbierane i zapisywane dane dotyczą IP użytkownika bądź innej osoby korzystającej ze stron serwisu. Osoby ww. nie mają obowiązku wyrażenia zgody na powyższe lecz może to oznaczać całkowite bądź częściowe ograniczenie funkcjonalności serwisu bądź poprawnego wyświetlania stron serwisu. Wyrażenie zgody na ww. działania może nastąpić poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu, w tym w szczególności w przeglądarkach.
 4. PiMT zbiera w sposób automatyczny i zanonimizowany następując dane użytkownika serwisu:
  - IP użytkownika,
  - pliki cookies,
  - dane o aktywności użytkownika oraz urządzeniu, oraz lokalizacji.
 5. Dane zbierane przez PiMT o których mowa w pkt 4 mają na celu dostosowanie rozwiązań technicznych stosowanych w serwisie do wymagań sprzętu i aplikacji użytkownika, ulepszenie oraz rozwój serwisu, a także umożliwienie prawidłowego wyświetlania serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa przy korzystaniu z jego funkcjonalności, prowadzenie statystyk.
 6. PiMT po uzyskaniu odpowiedniej zgody użytkownika może zbierać także dane takie jak imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, profile w portalach społecznościowych, miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, numery identyfikacyjne. Tego rodzaje dane po ich udostępnieniu przez użytkownika będą przetwarzane w celu kontaktu z osobą, której one dotyczą, przygotowania oferty, przekazania informacji technicznych i marketingowych oraz w innych celach oznaczonych w oświadczeniu zawierającym zgodę.
 7. PiMT za pomocą serwisu może prowadzić także rekrutację na wolne stanowiska pracownicze, a także umożliwia złożenie podania aplikacyjnego na przyszłość. W takim przypadku PiMT przetwarzać będzie dane przekazane przez użytkownika za pomocą odpowiedniego formularza lub poczty elektronicznej (np. imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, profil w portalach społecznościowych, wizerunek).
 8. PiMT przetwarza także dane osobowe w celu złożenia oferty, zawarcia umowy jak i jej wykonania. W takim przypadku przetwarzane są dane osobowe niezbędne do realizacji takiego celu (np. imię, nazwisko, adres, numer NIP, telefon, adres poczty elektronicznej). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na żądanie osoby, której dane dotyczą (np. złożenie zapytania ofertowego w formie elektronicznej czy też telefonicznej, a także w biurze PiMT lub podczas rozmowy z przedstawicielem PiMT ).
 9. PiMT przetwarza dane osobowe uzyskane za pomocą serwisu na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika, a w niektórych przypadkach także na podstawie przepisów prawa.           W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dążenie przez niego do zapewnienia najwyższej jakości usług, a także bezpiecznego korzystania z serwisu i przeciwdziałanie nadużyciom, a także rozwój serwisu oraz oferowanych usług.
 10. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a w przypadku wyrażenia zgody o której mowa w pkt 6 do czasu odwołania zgody. Dane osobowe o których mowa w pkt 7 przetwarzane są przez okres prowadzenia rekrutacji na poszczególne stanowiska, a w przypadku złożenia podania aplikacyjnego na przyszłość przez okres trzech lat od daty przekazania danych osobowych. Dane osobowe o których mowa w pkt 8 przetwarzane są przez okres niezbędny do przygotowania oferty, zawarcia umowy oraz jej wykonania. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa przetwarzane są przez okres niezbędny do zabezpieczenia uzasadnionych potrzeb PiMT oraz przez okres określony takimi przepisami.
 11. Dane nie są przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji oraz nie są przekazywane do państwa trzeciego jak i organizacji międzynarodowej.
 12. Administratorem danych osobowych jest PiMT Robert Żyto z siedzibą w Radzewie, ul. Słoneczna 2, numer NIP 6961741083.
 13. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty powiązane z administratorem, a także dystrybutorzy towarów i usług administratora oraz podmioty świadczące na jego rzecz usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 14. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo nadto żądania przeniesienia danych osobowych w przypadku ich automatycznego przetwarzania, oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.
 15. Użytkownik (osoba, której dane osobowe są przetwarzane) który nie chce aby jego dane były w dalszym ciągu przetwarzane może na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wysłać informację zawierającą  żądanie zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku w możliwie najszybszym czasie dane osobowe takiego użytkownika zostaną usunięte z baz danych PiMT oraz podmiotów, którym zostały one przekazane. Po ich usunięciu przetwarzane mogą być wyłącznie takie dane osobowe użytkownika, które są niezbędne do realizacji obowiązków nałożonych na PiMT przez przepisy prawa lub gdy powyższe jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu PiMT .
 16. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania serwisu jak i związane z przetwarzaniem danych osobowych można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SAPKOM SP. Z O.O.

 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad w oparciu o które SAPKOM Sp. z o.o. jako podmiot współprowadzący serwis www.induart.pl (dalej serwis) realizuje zadania z zakresu zapewnienia prywatności użytkowników serwisu oraz przetwarzania danych osobowych.

Prywatność korzystających z funkcjonalności serwisu oraz innych osób przekazujących dane osobowe jest przedmiotem szczególnej ochrony ze strony osób tworzących serwis.

SAPKOM Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w przejrzysty sposób.

Zasadniczo SAPKOM Sp. z o.o. zbiera dane osobowe wyłącznie w celach prawidłowego korzystania z serwisu (cele techniczne), w celu rozwoju serwisu i oferowania najwyższej jego jakości oraz funkcjonalności (cele rozwojowe), w celu złożenia oferty, zawarcia umowy oraz jej wykonania (cel wykonania umowy), w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy korzystaniu z serwisu (cele bezpieczeństwa), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której one dotyczą dla celów wynikających z treści zgody (np. cele marketingowe).
W niektórych przypadkach SAPKOM Sp. z o.o. zobowiązany jest także i uprawniony na podstawie przepisów prawa do przetwarzania danych osobowych także pomimo braku zgody. W takich sytuacjach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa (cel obowiązku prawnego lub uzasadnionego interesu administratora).
SAPKOM Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe tylko przez okres, który jest niezbędny do realizacji jednego lub kilku ww. celów.
   
Zespół pracowników SAPKOM Sp. z o.o. będzie wdzięczny za każdy sygnał od użytkownika informujący nas o naruszeniach w zakresie prywatności oraz ochrony danych osobowych.
 
 1. SAPKOM Sp. z o.o. podejmuje niezbędne środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę prywatności użytkownika jak i ochronę jego danych osobowych. W szczególności SAPKOM Sp. z o.o. stosuje w oprogramowaniu środki techniczne zabezpieczające przed dostępem do ww. informacji osób nieuprawnionych. Dodatkowo SAPKOM Sp. z o.o. prowadzi monitoring mający na celu wykrycie i zapobieżenie ewentualnym niezgodnym z prawem działaniom zmierzającym do naruszenia prywatności użytkowników.
 2. Podejmując szereg działań zmierzających do właściwej ochrony prywatności oraz danych osobowych należy zwrócić uwagę, że działania SAPKOM Sp. z o.o. przyniosą pożądany skutek tylko wtedy gdy użytkownicy także we własnym zakresie podejmą niezbędne działania uniemożliwiające naruszenie ich prywatności jak i ochronę ich danych osobowych. W szczególności użytkownicy powinni stosować hasło, które charakteryzuje się odpowiednim stopniem trudności i niepowtarzalności, a także nie powinni używać tego samego hasła do różnych serwisów internetowych, powinni okresowo zmieniać hasło, wylogować się z systemu po zakończeniu korzystania z jego funkcjonalności, stosować oprogramowanie antywirusowe, a także nie instalować oprogramowania z niesprawdzonego źródła.
 3. Serwis działa w oparciu o tzw. pliki „cookies” oraz inne podobne technologie. Powyższe oznacza, że na urządzeniu użytkownika jak i innej osoby korzystającej z stron serwisu zapisane mogą zostać pliki, oprogramowanie celem zbierania i zapisywania informacji o korzystaniu przez użytkownika bądź inną osobą z serwisu. Zbierane i zapisywane dane dotyczą IP użytkownika bądź innej osoby korzystającej ze stron serwisu. Osoby ww. nie mają obowiązku wyrażenia zgody na powyższe lecz może to oznaczać całkowite bądź częściowe ograniczenie funkcjonalności serwisu bądź poprawnego wyświetlania stron serwisu. Wyrażenie zgody na ww. działania może nastąpić poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu, w tym w szczególności w przeglądarkach.
 4. SAPKOM Sp. z o.o. zbiera w sposób automatyczny i zanonimizowany następując dane użytkownika serwisu:
  - IP użytkownika,
  - pliki cookies,
  - dane o aktywności użytkownika oraz urządzeniu, oraz lokalizacji.
 5. Dane zbierane przez SAPKOM Sp. z o.o. o których mowa w pkt 4 mają na celu dostosowanie rozwiązań technicznych stosowanych w serwisie do wymagań sprzętu i aplikacji użytkownika, ulepszenie oraz rozwój serwisu, a także umożliwienie prawidłowego wyświetlania serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa przy korzystaniu z jego funkcjonalności, prowadzenie statystyk.
 6. SAPKOM Sp. z o.o. po uzyskaniu odpowiedniej zgody użytkownika może zbierać także dane takie jak imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, profile w portalach społecznościowych, miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, numery identyfikacyjne. Tego rodzaje dane po ich udostępnieniu przez użytkownika będą przetwarzane w celu kontaktu z osobą, której one dotyczą, przygotowania oferty, przekazania informacji technicznych i marketingowych oraz w innych celach oznaczonych w oświadczeniu zawierającym zgodę.
 7. SAPKOM Sp. z o.o. za pomocą serwisu może prowadzić także rekrutację na wolne stanowiska pracownicze, a także umożliwia złożenie podania aplikacyjnego na przyszłość. W takim przypadku SAPKOM Sp. z o.o. przetwarzać będzie dane przekazane przez użytkownika za pomocą odpowiedniego formularza lub poczty elektronicznej (np. imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, profil w portalach społecznościowych, wizerunek).
 8. SAPKOM Sp. z o.o. przetwarza także dane osobowe w celu złożenia oferty, zawarcia umowy jak i jej wykonania. W takim przypadku przetwarzane są dane osobowe niezbędne do realizacji takiego celu (np. imię, nazwisko, adres, numer NIP, telefon, adres poczty elektronicznej). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na żądanie osoby, której dane dotyczą (np. złożenie zapytania ofertowego w formie elektronicznej czy też telefonicznej, a także w biurze SAPKOM Sp. z o.o. lub podczas rozmowy z przedstawicielem SAPKOM Sp. z o.o.).
 9. SAPKOM Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe uzyskane za pomocą serwisu na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika, a w niektórych przypadkach także na podstawie przepisów prawa.           W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dążenie przez niego do zapewnienia najwyższej jakości usług, a także bezpiecznego korzystania z serwisu i przeciwdziałanie nadużyciom, a także rozwój serwisu oraz oferowanych usług.
 10. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a w przypadku wyrażenia zgody o której mowa w pkt 6 do czasu odwołania zgody. Dane osobowe o których mowa w pkt 7 przetwarzane są przez okres prowadzenia rekrutacji na poszczególne stanowiska, a w przypadku złożenia podania aplikacyjnego na przyszłość przez okres trzech lat od daty przekazania danych osobowych. Dane osobowe o których mowa w pkt 8 przetwarzane są przez okres niezbędny do przygotowania oferty, zawarcia umowy oraz jej wykonania. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa przetwarzane są przez okres niezbędny do zabezpieczenia uzasadnionych potrzeb SAPKOM Sp. z o.o. oraz przez okres określony takimi przepisami.
 11. Dane nie są przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji oraz nie są przekazywane do państwa trzeciego jak i organizacji międzynarodowej.
 12. Administratorem danych osobowych jest SAPKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu, ul. Spokojna 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000510579, numer NIP 7773235619.
 13. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty powiązane z administratorem, a także dystrybutorzy towarów i usług administratora oraz podmioty świadczące na jego rzecz usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 14. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo nadto żądania przeniesienia danych osobowych w przypadku ich automatycznego przetwarzania, oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.
 15. Użytkownik (osoba, której dane osobowe są przetwarzane) który nie chce aby jego dane były w dalszym ciągu przetwarzane może na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wysłać informację zawierającą  żądanie zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku w możliwie najszybszym czasie dane osobowe takiego użytkownika zostaną usunięte z baz danych SAPKOM Sp. z o.o. oraz podmiotów, którym zostały one przekazane. Po ich usunięciu przetwarzane mogą być wyłącznie takie dane osobowe użytkownika, które są niezbędne do realizacji obowiązków nałożonych na SAPKOM Sp. z o.o. przez przepisy prawa lub gdy powyższe jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu SAPKOM Sp. z o.o..
 16. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania serwisu jak i związane z przetwarzaniem danych osobowych można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

Induart Group©  2016 Projekt: v16studio