Paletyzacja

Opis produktu

Paletyzacja

 

Kraj:

Polska

Branża:

Papiernicza

Zlecone przez:

Dostawca pośredni

Data realizacji:

02.2016

 

 

 

TECHNOLOGIA

Dostawa i instalacja maszyn:

Dostawa i instalacja dodatkowych urządzeń:

 

AKPiA

Dostawa szaf elektrycznych:

Instalacja elektryczna:

 

STEROWANIE

Aplikacja sterowania:

Aplikacja wizualizacji:

Aplikacja bezpieczeństwa:

Aplikacja raportowa:

Aplikacja klasy MES:

Aplikacja z użyciem robota:

 

 

 

OPIS PROJEKTU

Projekt polegał na wykonaniu instalacji elektrycznej oraz sterowania, dla układu paletyzacji, zrealizowanego w oparciu o trzy roboty firmy Fanuc. Instalacja zbudowana została z wykorzystaniem rozproszonych systemów firmy SEW – napędy Movfit, Festo – wyspy zaworowe CPX, Pilz – zdalne I/O PDP67. Transport palet pustych oraz pełnych odbywał się przy pomocy przenośników rolkowych oraz wózków jezdnych. Trzy roboty zostały zaprogramowane do odbierania i paletyzowania produktów z sześciu linii jednocześnie. Układ sterowania zapewnił możliwość śledzenia pełnych palet, co pozwoliło zrealizować funkcję automatycznego etykietowania.

  

 

WYKORZYSTANA PLATFORMA

Aplikacja sterowania: Simatic - S7 300 (Siemens)

Aplikacja wizualizacji: HMI SP5000 (Pro-face)

Aplikacja robot: M410iC (Fanuc)

 

Galeria


Induart Group©  2016 Projekt: v16studio