Integracja ERP

Integracja ERP


CHARAKTERYSTYKA

 • Zajmujemy się integracją, polegającą na komunikacji pomiędzy systemami produkcyjnymi, a systemami biznesowymi.
 • Wykorzystujemy następujące standardy integracyjne: SQL, ODBC, XML, OLE.

MOŻLIWOŚCI

 • Niezawodna koordynacja przepływu i transformacji komunikatów pomiędzy wieloma aplikacjami. 
 • Skalowalność począwszy od małej startowej aplikacji skończywszy na globalnych rozproszonych i wielozakładowych aplikacjach.
 • Możliwości łatwego, graficznego konfigurowania przepływów bez konieczności programowania.
 • Bezpieczne funkcjonowanie także w środowiskach informatycznych bez uwierzytelnienia.
 • Gwarantowane dostarczanie komunikatów poprzez opcje dla architektury systemów wysokiej dostępności.
 • Możliwości budowania standardów, powtarzalnych reguł, transformacji komunikatów oraz przepływów, które mogą zostać wykorzystane w wielu innych fabrykach klienta.

KORZYŚCI

 • Zarządzanie harmonogramem produkcji - możliwość obsługi zdarzeń i zarządzania produkcją w czasie rzeczywistym.
 • Śledzenie materiałów i procesów - poprawienie przepustowości produkcji oraz terminowości dostaw.
 • Monitoring pracy maszyn umożliwiający integrację z systemami do zarządzania zasobami - skrócenie czasu oczekiwania na raporty oraz szybsze podejmowanie decyzji.

Induart Group©  2016 Projekt: v16studio