Systemy MES

Systemy MES


CHARAKTERYSTYKA

 • Pracujemy na oprogramowaniu Wonderware MES, które dzięki automatycznemu pozyskiwaniu danych bezpośrednio z maszyn, umożliwia monitorowanie ich wydajności oraz przebiegu i jakości całej produkcji. 

MOŻLIWOŚCI

Moduł  MES – Operations –  zarządzanie operacjami i śledzenie produkcji:

 • modelowanie marszrut procesowych.
 • zarządzanie zleceniami produkcyjnymi.
 • zarządzanie listami materiałowymi (BOM).
 • śledzenie produkcji (traceability).
 • tworzenie genealogii procesu.
 • zarządzanie magazynami.

 

Moduł  MES – Performance – monitorowanie wydajności maszyn i urządzeń:

 • śledzenie i raportowanie ilości i czasów trwania przestojów.
 • monitorowanie i automatyczne wyliczanie wartości wskaźnika OEE.
 • identyfikacja wąskich gardeł produkcyjnych.

 

Moduł  MES – Quality – zarządzanie jakością produkcji:

 • monitorowanie w czasie rzeczywistym parametrów jakościowych wytwarzanych produktów.
 • definiowanie kryteriów jakościowych dla wytwarzanych produktów.
 • prowadzenie analiz jakościowych.

KORZYŚCI

 • Modelowanie marszrut procesowych – technolog zyskuje możliwość tworzenia dowolnej ilości marszrut procesowych opisujących w sposób graficzny cały proces produkcji wyrobu gotowego.
 • Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi – operatorzy oraz kierownicy produkcji mogą na bieżąco śledzić status realizacji zleceń produkcyjnych.
 • Tworzenie list materiałowych (BOM) – definiowanie dowolnej ilości pozycji materiałowych począwszy od surowców, idąc przez półprodukty, a skończywszy na wyrobach gotowych.
 • Śledzenie produkcji oraz tworzenie genealogii procesu – rejestrowanie wszystkich informacji o przebiegu produkcji - jak przebiegał proces produkcyjny i z jakich surowców oraz półproduktów powstał gotowy wyrób.
 • Raportowanie – dostęp do szeregu gotowych raportów pozwalających na prowadzenie zaawansowanych analiz dotyczących produkcji i maszyn produkcyjnych.
 • Analizy statystycznej kontroli procesu – Użytkownik może od razu dotrzeć do informacji o tym, która maszyna jest przyczyną odchylenia jakości produktu od założonej normy, jaka zmiana prowadziła wtedy produkcję oraz jakiego zlecenia produkcyjnego dotyczy.

Induart Group©  2016 Projekt: v16studio