Projektowanie systemów automatyki

Projektowanie systemów automatyki


CHARAKTERYSTYKA

Wykonujemy:

  • Projekty – elektryczne i pneumatyczne instalacji maszynowych.
  • Projekty – elektryczne i pneumatyczne instalacji procesowych.
  • Projekty – systemów telemetrycznych.
  • Projekty – systemów sieci przemysłowych.
  • Projekty – w strefach zagrożonych wybuchem.
  • Projekty – zorientowane na bezpieczeństwo maszynowe.

 

MOŻLIWOŚCI

Używamy narzędzi:

  • E-PLAN
  • EL-CAD
  • WSCAD

 

KORZYŚCI

  • Klient otrzymuje kompletną dokumentację złożoną ze schematów ideowych, schematów elektrycznych, schematów list zaciskowych, schematów rozmieszczenia aparatów w szafach zasilająco-sterowniczych oraz kompletnych list materiałowych.

Induart Group©  2016 Projekt: v16studio