Kariera

Obowiązek informacyjny RODO


W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowy informujemy, że rozpatrywane będą przez nas tylko i wyłącznie zgłoszenia zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów rekrutacji. Prosimy w związku z powyższym o zawarcie w zgłoszeniu Państwa kandydatury następującego oświadczenia:


„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie jakim zostały one podane przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych) przez administratora danych osobowych tj. Inlader Sp. z o.o. z/s w Plewiskach,  w celu związanym z rekrutacją na stanowisko objęte niniejszym zgłoszeniem jak i na rekrutacje prowadzone w przyszłości, lecz nie później niż przez okres 3 lat. Wyrażam zgodę na przekazanie danych osobowych podmiotom powiązanym z administratorem danych osobowych oraz świadczącym na jego rzecz usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.”

 

Jednocześnie wypełniając obowiązek informacyjny wyjaśniamy, że:

 • administratorem danych osobowych jest Inlader Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach, ul. Grunwaldzka 517D/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000496727, numer NIP 7773235619 (dalej Administrator)
 • administrator zbiera dane osobowe i prowadzi operacje na danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej
 • dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji aktualnej oraz przyszłych lecz przez okres nie późniejszy niż 3 lata
 • odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty powiązane z Administratorem, świadczące na jego rzecz usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwiać przeprowadzenie rekrutacji.
Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania danych osobowych
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • żądania przeniesienia danych osobowych w przypadku ich automatycznego przetwarzania
 • złożenia skargi do organu nadzorczego

Programista


Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Opracowywanie algorytmów sterowania
 • Tworzenie i wdrażanie aplikacji sterowników przemysłowych
 • Tworzenie i wdrażanie aplikacji robotów przemysłowych
 • Tworzenie i wdrażanie aplikacji wizualizacji
 • Tworzenie i wdrażanie systemów raportowania oraz systemów baz danych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności automatyka, robotyka, elektrotechnika lub elektronika
 • znajomość programowania sterowników przemysłowych PLC
 • znajomość oprogramowania SCADA oraz HMI
 • znajomość zagadnień związanych z bazami danych
 • kreatywność i sumienność
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego
 • gotowość do pracy na obiektach w kraju i poza granicami

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Dobrą atmosferę w zespole
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia

Projektant


Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • projektowanie i opracowywanie dokumentacji technicznej AKPiA
 • projektowanie i wdrażanie do produkcji nowych rozwiązań
 • wprowadzanie zmian oraz modernizacja istniejących projektów
 • rozwiązywanie problemów bieżących związanych z realizowanymi inwestycjami
 • nadzór nad wdrażaniem nowych projektów u Klienta

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności automatyka, robotyka, elektrotechnika lub elektronika
 • znajomość oprogramowania CAD
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • kreatywność i sumienność
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego
 • gotowość do pracy na obiektach w kraju i poza granicami

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Dobrą atmosferę w zespole
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia

Elektromonter


Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Montaż tras kablowych
 • Łączenie aparatury elektrycznej, sterującej i rozdzielczej
 • Budowę szaf sterujących

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe w kierunku elektrycznym lub pokrewnym
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych
 • kreatywność i dokładność
 • umiejętność pracy w zespole
 • gotowość do pracy na obiektach w kraju i poza granicami

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Dobrą atmosferę w zespole
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Organizujemy szkolenia SEP oraz inne niezbędne kursy

Stażysta - programista


Stażysta na tym stanowisku  będzie uczestniczył w:

 • Opracowywanie algorytmów sterowania
 • Tworzenie i wdrażanie aplikacji sterowników przemysłowych
 • Tworzenie i wdrażanie aplikacji robotów przemysłowych
 • Tworzenie i wdrażanie aplikacji wizualizacji
 • Tworzenie i wdrażanie systemów raportowania oraz systemów baz danych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności automatyka, robotyka, elektrotechnika lub elektronika (lub w trakcie nauki)
 • podstawowa znajomość programowania sterowników przemysłowych PLC
 • podstawowa znajomość oprogramowania SCADA oraz HMI
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z bazami danych
 • kreatywność i sumienność
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka angielskiego
 • gotowość do pracy na obiektach w kraju i poza granicami

Oferujemy

 • Wynagrodzenie w zależności od poziomu posiadanych umiejętności i doświadczenia
 • Dobrą atmosferę w zespole
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Możliwość zatrudnienia po ukończonym stażu

Induart Group©  2016 Projekt: v16studio